ดูเพล็กซ์

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
catalog.listings.found 513

Metro Sky Prachachuenไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 1
 • 40 SQM
 • SQW
ขาย $ 130,126 | เช่า $ 537

Metro Sky Prachachuenไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 1
 • 40 SQM
 • SQW
ขาย $ 130,126 | เช่า $ 537

The Sky Sukhumvitไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 90 SQM
 • SQW
ขาย $ 393,207

Ideo Mobi Sukhumvitไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 61 SQM
 • SQW
ขาย $ 280,054 | เช่า $ 1,018

The Sky Sukhumvitไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 52 SQM
 • SQW
ขาย $ 166,901 | เช่า $ 707

The Sky Sukhumvitไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 85 SQM
 • SQW
ขาย $ 407,352

Ideo Mobi Sukhumvitต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 43 SQM
 • SQW
ขาย $ 206,505 | เช่า $ 1,132

Knightsbridge Prime Sathornไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 37 SQM
 • SQW
ขาย $ 169,447 | เช่า $ 792

ดูเพล็กซ์