บ้านสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 0 SQW
เช่า ¥222,066

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 190 SQM
 • 22 SQW
เช่า ¥119,574

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 89 SQM
 • 18 SQW
เช่า ¥81,994

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 89 SQM
 • 22.5 SQW
เช่า ¥75,161

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 132 SQM
 • 32.6 SQW
เช่า ¥75,161

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 550 SQM
 • 100 SQW
เช่า ¥409,968

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 500 SQM
 • 100 SQW
เช่า ¥1,298,232

Baan Sansiri Sukhumvit 67ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 490 SQM
 • 110 SQW
ขาย ¥389,469,616 | เช่า ¥905,346

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 185 SQM
 • 0 SQW
เช่า ¥307,476

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 205 SQM
 • 0 SQW
เช่า ¥153,738

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 313 SQM
 • 24.5 SQW
เช่า ¥290,394

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 130 SQM
 • 51 SQW
ขาย ¥25,623,001 | เช่า ¥85,410

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 3
 • 400 SQM
 • 100 SQW
เช่า ¥341,640

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 300 SQM
 • 118 SQW
ขาย ¥51,246,002 | เช่า ¥170,820

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 141 SQM
 • 38.5 SQW
เช่า ¥99,076

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 25 SQW
ขาย ¥22,889,881 | เช่า ¥92,243

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 200 SQM
 • 20 SQW
เช่า ¥75,161

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 145 SQM
 • 17.5 SQW
เช่า ¥73,453

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 241 SQM
 • 100 SQW
ขาย ¥57,395,522 | เช่า ¥153,738

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 120 SQM
 • 18 SQW
เช่า ¥290,394

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 4
 • 400 SQM
 • 117 SQW
เช่า ¥956,592

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 292 SQM
 • 80 SQW
เช่า ¥290,394