บ้านสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 190 SQM
 • 22 SQW
เช่า HK$8,258.81

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 89 SQM
 • 18 SQW
เช่า HK$5,663.18

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 89 SQM
 • 22.5 SQW
เช่า HK$5,191.25

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 550 SQM
 • 100 SQW
เช่า HK$28,315.90

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 500 SQM
 • 100 SQW
เช่า HK$89,667.03

Baan Sansiri Sukhumvit 67ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 490 SQM
 • 110 SQW
ขาย HK$26,900,109.64 | เช่า HK$62,530.96

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 400 SQM
 • 90 SQW
เช่า HK$40,114.20

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 185 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$21,236.93

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 205 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$10,618.46

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 6
 • 4
 • 500 SQM
 • 43 SQW
เช่า HK$16,517.61

Arden Pattanakarnบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 185 SQM
 • 20 SQW
ขาย HK$2,829,230.83 | เช่า HK$11,798.29

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 220 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$7,668.89

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 313 SQM
 • 24.5 SQW
เช่า HK$20,057.10

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 130 SQM
 • 51 SQW
ขาย HK$1,769,744.06 | เช่า HK$5,899.15

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 240 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$22,416.76

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 3
 • 400 SQM
 • 100 SQW
เช่า HK$23,596.59

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 300 SQM
 • 118 SQW
ขาย HK$3,539,488.11 | เช่า HK$11,798.29

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 141 SQM
 • 38.5 SQW
เช่า HK$6,843.01

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 395 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$37,754.54

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 25 SQW
ขาย HK$1,580,971.36 | เช่า HK$6,371.08

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 200 SQM
 • 20 SQW
เช่า HK$5,191.25

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 145 SQM
 • 17.5 SQW
เช่า HK$5,073.27

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 241 SQM
 • 100 SQW
ขาย HK$3,964,226.68 | เช่า HK$10,618.46

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 120 SQM
 • 18 SQW
เช่า HK$20,057.10

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 4
 • 400 SQM
 • 117 SQW
เช่า HK$66,070.44

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 292 SQM
 • 80 SQW
เช่า HK$20,057.10

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 150 SQM
 • 50 SQW
เช่า HK$8,966.70

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 130 SQM
 • 50 SQW
เช่า HK$8,258.81

Prompak Placeไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 5
 • 350 SQM
 • 25 SQW
ขาย HK$4,695,720.89 | เช่า HK$14,157.95