บ้านสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
Sort by
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 7
 • 8
 • 700 SQM
 • 1085 SQW
ขาย €684741.87 | เช่า €3560.66

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 80 SQM
 • 0 SQW
ขาย €128731.47 | เช่า €684.74

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 180 SQM
 • 0 SQW
เช่า €547.79

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 140 SQM
 • 40 SQW
เช่า €1095.59

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 234 SQM
 • 19 SQW
เช่า €2054.23

Moo Baan Chicha Castleไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 380 SQM
 • 0 SQW
ขาย €684741.87 | เช่า €1640.64

Veranda Ville Houseบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 6
 • 400 SQM
 • 0 SQW
เช่า €3286.76

Veranda Ville Houseบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 5
 • 350 SQM
 • 0 SQW
เช่า €3286.76

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 200 SQM
 • 0 SQW
เช่า €1095.59

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 250 SQM
 • 0 SQW
เช่า €794.30

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 0 SQW
เช่า €1780.33

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 250 SQM
 • 147 SQW
เช่า €2054.23

Plus City Park Srinakarin - Suanluangไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 140 SQM
 • 35 SQW
เช่า €712.13

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 340 SQM
 • 26 SQW
ขาย €586139.04 | เช่า €2328.12

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 150 SQM
 • 60 SQW
เช่า €410.85

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 300 SQM
 • 60 SQW
เช่า €684.74

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 220 SQM
 • 30 SQW
ขาย €416323.06 | เช่า €1780.33

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 240 SQM
 • 40 SQW
เช่า €2054.23

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 150 SQM
 • 0 SQW
เช่า €520.40

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 150 SQM
 • 26 SQW
เช่า €1095.59

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 180 SQM
 • 0 SQW
เช่า €465.62

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 300 SQM
 • 70 SQW
เช่า €2738.97

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 2
 • 300 SQM
 • 205 SQW
เช่า €1095.59

Centro Bangna - Km.7ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 450 SQM
 • 75 SQW
ขาย €465624.47 | เช่า €2054.23

โครงการเดี่ยวต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 250 SQM
 • 430 SQW
เช่า €1314.70

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 250 SQM
 • 62.5 SQW
เช่า €1972.06

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 170 SQM
 • 0 SQW
เช่า €1780.33

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 250 SQM
 • 62 SQW
เช่า €2328.12