บ้านสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 600 SQM
 • 400 SQW
เช่า ¥532,247

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 302 SQM
 • 103.8 SQW
เช่า ¥1,136,728

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 265 SQM
 • 100 SQW
เช่า ¥323,150

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 380 SQM
 • 250 SQW
เช่า ¥1,330,618

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 170 SQM
 • 21.3 SQW
เช่า ¥81,738

The Master @ BTS Udomsukไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 310 SQM
 • 22 SQW
เช่า ¥209,097

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 240 SQM
 • 40 SQW
เช่า ¥209,097

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 250 SQM
 • 67 SQW
เช่า ¥140,665

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 440 SQM
 • 40 SQW
เช่า ¥171,079

Laddarom Elegance Kaset-Nawaminไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 400 SQM
 • 126 SQW
ขาย ¥109,833,017 | เช่า ¥566,463

Burasiri Pattanakarnไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 420 SQM
 • 150 SQW
ขาย ¥247,114,785 | เช่า ¥1,520,706

Villa Arcadia Srinakarinไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 276 SQM
 • 97.1 SQW
เช่า ¥250,917

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 520 SQM
 • 100 SQW
เช่า ¥570,265

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 60 SQW
เช่า ¥209,097

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 193 SQM
 • 65.7 SQW
ขาย ¥72,233,553 | เช่า ¥342,159

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 450 SQM
 • 234 SQW
ขาย ¥361,167,763 | เช่า ¥361,168

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 150 SQM
 • 20 SQW
ขาย ¥19,008,830 | เช่า ¥95,044

Perfect Masterpiece Rama9 – Krungthep Kreethaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 241 SQM
 • 99.6 SQW
เช่า ¥380,177

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 200 SQM
 • 81 SQW
เช่า ¥304,141

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 122 SQM
 • 21.4 SQW
เช่า ¥152,071

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 190 SQM
 • 61 SQW
เช่า ¥285,132

Indy 2 Bangna-Ramkhamhaeng 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 104 SQM
 • 21 SQW
ขาย ¥15,016,975 | เช่า ¥76,035

Casa City Bangnaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 130 SQM
 • 21 SQW
เช่า ¥133,062

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 360 SQM
 • 20 SQW
ขาย ¥45,621,191 | เช่า ¥171,079

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 250 SQM
 • 60 SQW
เช่า ¥342,159

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 324 SQM
 • 76 SQW
เช่า ¥950,441

โครงการเดี่ยวต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 350 SQM
 • 25 SQW
ขาย ¥201,493,594 | เช่า ¥376,375