บ้านสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
Sort by
แสดง ต่อหน้า

Arden Pattanakarnบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 185 SQM
 • 20 SQW
ขาย €317135.94 | เช่า €1322.50

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 313 SQM
 • 24.5 SQW
เช่า €2248.25

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 130 SQM
 • 51 SQW
ขาย €198375.28 | เช่า €661.25

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 3
 • 400 SQM
 • 100 SQW
เช่า €2645.00

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 300 SQM
 • 118 SQW
ขาย €396750.55 | เช่า €1322.50

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 141 SQM
 • 38.5 SQW
เช่า €767.05

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 25 SQW
ขาย €177215.25 | เช่า €714.15

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 200 SQM
 • 20 SQW
เช่า €581.90

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 145 SQM
 • 17.5 SQW
เช่า €568.68

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 241 SQM
 • 100 SQW
ขาย €444360.62 | เช่า €1190.25

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 120 SQM
 • 18 SQW
เช่า €2248.25

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 4
 • 400 SQM
 • 117 SQW
เช่า €7406.01

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 292 SQM
 • 80 SQW
เช่า €2248.25

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 150 SQM
 • 50 SQW
เช่า €1005.10

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 130 SQM
 • 50 SQW
เช่า €925.75

Prompak Placeไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 5
 • 350 SQM
 • 25 SQW
ขาย €526355.73 | เช่า €1587.00

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 300 SQM
 • 97 SQW
เช่า €3174.00

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 7
 • 8
 • 700 SQM
 • 1085 SQW
ขาย €661250.92 | เช่า €3438.50

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 80 SQM
 • 0 SQW
ขาย €124315.17 | เช่า €661.25

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 180 SQM
 • 0 SQW
เช่า €529.00

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 140 SQM
 • 40 SQW
เช่า €1058.00

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 234 SQM
 • 19 SQW
เช่า €1983.75

Moo Baan Chicha Castleไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 380 SQM
 • 0 SQW
ขาย €661250.92 | เช่า €1584.36

Veranda Ville Houseบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 6
 • 400 SQM
 • 0 SQW
เช่า €3174.00

Veranda Ville Houseบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 5
 • 350 SQM
 • 0 SQW
เช่า €3174.00

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 200 SQM
 • 0 SQW
เช่า €1058.00