บ้านสำหรับเช่า

View Mode grid list
Sort by
Display Per Page

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 150 SQM
 • 60 SQW
เช่า $ 494

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 300 SQM
 • 60 SQW
เช่า $ 824

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 220 SQM
 • 30 SQW
ขาย $ 491,023 | เช่า $ 2,142

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 150 SQM
 • 0 SQW
เช่า $ 626

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 150 SQM
 • 26 SQW
เช่า $ 1,318

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 180 SQM
 • 0 SQW
เช่า $ 560

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 2
 • 300 SQM
 • 205 SQW
เช่า $ 1,318

Centro Bangna - Km.7ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 450 SQM
 • 75 SQW
ขาย $ 560,228 | เช่า $ 2,472

โครงการเดี่ยวต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 250 SQM
 • 430 SQW
เช่า $ 1,582

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 250 SQM
 • 62.5 SQW
เช่า $ 2,373

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 170 SQM
 • 0 SQW
เช่า $ 2,142

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 250 SQM
 • 62 SQW
เช่า $ 2,801

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 6
 • 6
 • 250 SQM
 • 62 SQW
เช่า $ 2,966

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 165 SQM
 • 20 SQW
เช่า $ 824

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 300 SQM
 • 110 SQW
เช่า $ 3,295

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 260 SQM
 • 170 SQW
เช่า $ 2,472

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 220 SQM
 • 55 SQW
เช่า $ 2,208

Baan Sansiri Sukhumvit 67ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 490 SQM
 • 110 SQW
ขาย $ 3,361,367 | เช่า $ 8,403

Baan Klang Muang Rama 9-Ramkhamhaengไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 149 SQM
 • 18 SQW
ขาย $ 224,091 | เช่า $ 1,088

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 3
 • 160 SQM
 • 20 SQW
เช่า $ 1,977

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 5
 • 210 SQM
 • 35 SQW
เช่า $ 1,483

Leon Sukhumvit 62ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 218 SQM
 • 24.8 SQW
ขาย $ 362,500 | เช่า $ 1,813

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 200 SQM
 • 25 SQW
ขาย $ 247,159 | เช่า $ 1,153

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 350 SQM
 • 0 SQW
เช่า $ 2,142

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 124 SQM
 • 31 SQW
เช่า $ 989