บ้านสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
catalog.listings.found 257

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 350 SQM
 • 35 SQW
ขาย HK$4,861,740.92 | เช่า HK$18,784.00

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 2
 • 160 SQM
 • SQW
เช่า HK$8,839.53

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 200 SQM
 • SQW
เช่า HK$26,518.59

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 150 SQM
 • 28 SQW
เช่า HK$15,911.15

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 215 SQM
 • 23 SQW
เช่า HK$17,679.06

Estara Haven Pattanakarn 20ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 220 SQM
 • 38 SQW
เช่า HK$18,784.00

Setthasiri Krungthep Kreetha 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 193 SQM
 • 66 SQW
เช่า HK$26,518.59

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 7
 • 250 SQM
 • 63 SQW
เช่า HK$19,888.94

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 180 SQM
 • 45 SQW
เช่า HK$6,187.67

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 330 SQM
 • 83 SQW
ขาย HK$9,988,667.71 | เช่า HK$44,197.64

VIVE Bangna Km. 7บริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 225 SQM
 • 50 SQW
เช่า HK$13,701.27

Anya Bangna-Ramkhamhaeng 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 156 SQM
 • SQW
เช่า HK$13,038.31

Nantawan Rama 9 - New Krungthepkrethaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 302 SQM
 • 104 SQW
เช่า HK$41,987.76

Grand Bangkok Boulevard Rama 9-Srinagarindraบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 305 SQM
 • 64 SQW
ขาย HK$4,817,543.27 | เช่า HK$26,518.59

Pruksa Ville 73 - Pattanakarnไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 26 SQM
 • SQW
เช่า HK$8,839.53

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 390 SQM
 • 200 SQW
เช่า HK$61,876.70

Panya Village Pattanakarnไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 600 SQM
 • 143 SQW
เช่า HK$39,556.89

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 180 SQM
 • 27 SQW
เช่า HK$13,259.29

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 500 SQM
 • SQW
เช่า HK$41,987.76

Patio Srinakarin - Rama 9ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 141 SQM
 • SQW
เช่า HK$12,154.35

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 800 SQM
 • 585 SQW
เช่า HK$55,247.06

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 7
 • 7
 • 2,200 SQM
 • 215 SQW
เช่า HK$121,543.52

Plex Bangnaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 180 SQM
 • SQW
เช่า HK$7,734.59

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 380 SQM
 • 45 SQW
เช่า HK$15,469.18

Royal Nakarin Villaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 500 SQM
 • SQW
เช่า HK$8,397.55

Burasiri Krungthep Kreethaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 238 SQM
 • 70 SQW
เช่า HK$30,938.35

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 6
 • 200 SQM
 • 42 SQW
เช่า HK$13,259.29