"
 

บ้านสำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

Grand Bangkok Boulevard Rama 9-Srinagarindraบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 305 SQM
 • 64 SQW
ขาย €587083.97 | เช่า €3231.65

Pruksa Ville 73 - Pattanakarnไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 26 SQM
 • 0 SQW
เช่า €1077.22

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 390 SQM
 • 200 SQW
เช่า €7540.53

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 180 SQM
 • 27 SQW
เช่า €1346.52

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 180 SQM
 • 27 SQW
เช่า €1615.83

Passorn Prestige Luxe Pattanakarnไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 67.4 SQM
 • 0 SQW
เช่า €2423.74

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 800 SQM
 • 585 SQW
เช่า €6732.61

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 7
 • 7
 • 2200 SQM
 • 215 SQW
เช่า €14811.75

Plex Bangnaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 180 SQM
 • 0 SQW
เช่า €942.57

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 380 SQM
 • 45 SQW
เช่า €1885.13

Royal Nakarin Villaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 500 SQM
 • 0 SQW
เช่า €1023.36

Burasiri Krungthep Kreethaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 238 SQM
 • 70 SQW
เช่า €3770.26

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 6
 • 200 SQM
 • 42 SQW
เช่า €1615.83

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 7
 • 4
 • 450 SQM
 • 51 SQW
เช่า €1077.22

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 300 SQM
 • 190 SQW
เช่า €4039.57

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 140 SQM
 • 23 SQW
เช่า €942.57

Centro Bangna - Km.7ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 190 SQM
 • 55 SQW
เช่า €2693.05

Setthasiri Krungthep Kreetha 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 280 SQM
 • 0 SQW
เช่า €1831.27

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 200 SQM
 • 0 SQW
เช่า €2154.44

The City Pattanakarnไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 300 SQM
 • 90 SQW
ขาย €484748.23 | เช่า €2289.09

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 162 SQM
 • 19 SQW
เช่า €807.91

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 200 SQM
 • 50 SQW
เช่า €2962.35