ออฟฟิศ

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
catalog.listings.found 4

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

  • 2
  • 1
  • 80 SQM
  • SQW
เช่า $ 964

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

  • 5
  • 6
  • 2,000 SQM
  • 238 SQW
เช่า $ 2,452

ออฟฟิศ