บ้านสำหรับขาย

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 168 SQM
 • 21.9 SQW
ขาย $ 289,269

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 250 SQM
 • 30 SQW
ขาย $ 284,773

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 340 SQM
 • 23 SQW
ขาย $ 605,517

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 6
 • 6
 • 878.34 SQM
 • 88 SQW
ขาย $ 2,547,969

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 271 SQM
 • 45 SQW
ขาย $ 356,716

Baan Sansiri Sukhumvit 67ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 490 SQM
 • 110 SQW
ขาย $ 3,417,276 | เช่า $ 7,944

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 280 SQM
 • 70 SQW
ขาย $ 473,623

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 130 SQM
 • 51 SQW
ขาย $ 224,821 | เช่า $ 749

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 300 SQM
 • 118 SQW
ขาย $ 449,642 | เช่า $ 1,499

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 25 SQW
ขาย $ 200,840 | เช่า $ 809

Thanapat Haus Sathorn-Narathiwasไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 221 SQM
 • 17.1 SQW
ขาย $ 254,797

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 94.4 SQM
 • 23.6 SQW
ขาย $ 167,866

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 241 SQM
 • 100 SQW
ขาย $ 503,599 | เช่า $ 1,349

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 4
 • 278 SQM
 • 50 SQW
ขาย $ 434,654

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 7
 • 8
 • 700 SQM
 • 1085 SQW
ขาย $ 749,403 | เช่า $ 3,897

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 80 SQM
 • 0 SQW
ขาย $ 140,888 | เช่า $ 749

Bless Town Sukhumvit 50ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 280 SQM
 • 0 SQW
ขาย $ 464,630

Moo Baan Chicha Castleไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 380 SQM
 • 0 SQW
ขาย $ 749,403 | เช่า $ 1,796

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 533 SQM
 • 133 SQW
ขาย $ 1,498,805

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 250 SQM
 • 23 SQW
ขาย $ 206,835

Bless Town Sukhumvit 50ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 280 SQM
 • 20.6 SQW
ขาย $ 449,642

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 340 SQM
 • 26 SQW
ขาย $ 641,489 | เช่า $ 2,548

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 220 SQM
 • 30 SQW
ขาย $ 455,637 | เช่า $ 1,948

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 6
 • 320 SQM
 • 100 SQW
ขาย $ 494,606

Centro Bangna - Km.7ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 450 SQM
 • 75 SQW
ขาย $ 524,582 | เช่า $ 2,248

Baan Sansiri Sukhumvit 67ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 490 SQM
 • 110 SQW
ขาย $ 3,057,563 | เช่า $ 7,644