บ้านสำหรับขาย

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 168 SQM
 • 21.9 SQW
ขาย ฿ 9,650,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 250 SQM
 • 30 SQW
ขาย ฿ 9,500,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 210 SQM
 • 63.9 SQW
ขาย ฿ 14,000,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 340 SQM
 • 23 SQW
ขาย ฿ 20,200,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 6
 • 6
 • 878.34 SQM
 • 88 SQW
ขาย ฿ 85,000,000

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 271 SQM
 • 45 SQW
ขาย ฿ 11,900,000

Baan Sansiri Sukhumvit 67ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 490 SQM
 • 110 SQW
ขาย ฿ 114,000,000 | เช่า ฿ 265,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 280 SQM
 • 70 SQW
ขาย ฿ 15,800,000

Arden Pattanakarnบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 185 SQM
 • 20 SQW
ขาย ฿ 11,990,000 | เช่า ฿ 50,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 130 SQM
 • 51 SQW
ขาย ฿ 7,500,000 | เช่า ฿ 25,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 300 SQM
 • 118 SQW
ขาย ฿ 15,000,000 | เช่า ฿ 50,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 25 SQW
ขาย ฿ 6,700,000 | เช่า ฿ 27,000

Thanapat Haus Sathorn-Narathiwasไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 221 SQM
 • 17.1 SQW
ขาย ฿ 8,500,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 94.4 SQM
 • 23.6 SQW
ขาย ฿ 5,600,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 241 SQM
 • 100 SQW
ขาย ฿ 16,800,000 | เช่า ฿ 45,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 4
 • 278 SQM
 • 50 SQW
ขาย ฿ 14,500,000

Prompak Placeไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 5
 • 350 SQM
 • 25 SQW
ขาย ฿ 19,900,000 | เช่า ฿ 60,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 7
 • 8
 • 700 SQM
 • 1085 SQW
ขาย ฿ 25,000,000 | เช่า ฿ 130,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 80 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 4,700,000 | เช่า ฿ 25,000

Bless Town Sukhumvit 50ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 280 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 15,500,000

Moo Baan Chicha Castleไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 380 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 25,000,000 | เช่า ฿ 59,900

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 6
 • 5
 • 430 SQM
 • 40 SQW
ขาย ฿ 29,500,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 220 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 12,000,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 533 SQM
 • 133 SQW
ขาย ฿ 50,000,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 250 SQM
 • 23 SQW
ขาย ฿ 6,900,000

Bless Town Sukhumvit 50ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 280 SQM
 • 20.6 SQW
ขาย ฿ 15,000,000

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 340 SQM
 • 26 SQW
ขาย ฿ 21,400,000 | เช่า ฿ 85,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 220 SQM
 • 30 SQW
ขาย ฿ 15,200,000 | เช่า ฿ 65,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 6
 • 320 SQM
 • 100 SQW
ขาย ฿ 16,500,000