บ้านสำหรับขาย

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 6
 • 416 SQM
 • 87.9 SQW
ขาย $ 656,770

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 245 SQM
 • 120 SQW
ขาย $ 470,247

Laddarom Elegance Kaset-Nawaminไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 400 SQM
 • 126 SQW
ขาย $ 758,963 | เช่า $ 3,914

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 550 SQM
 • 55 SQW
ขาย $ 2,154,204

Baan Klang Meuang British Town Srinakarinไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 225 SQM
 • 30.9 SQW
ขาย $ 210,166

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 300 SQM
 • 224 SQW
ขาย $ 2,574,537

Burasiri Pattanakarnไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 420 SQM
 • 150 SQW
ขาย $ 1,707,601 | เช่า $ 10,508

Windmill Parkไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 6
 • 7
 • 1369 SQM
 • 619 SQW
ขาย $ 2,495,724

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 7
 • 1782.5 SQM
 • 360 SQW
ขาย $ 8,280,551

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 550 SQM
 • 268 SQW
ขาย $ 919,477

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 193 SQM
 • 65.7 SQW
ขาย $ 499,145 | เช่า $ 2,364

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 450 SQM
 • 234 SQW
ขาย $ 2,495,724 | เช่า $ 2,496

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 150 SQM
 • 20 SQW
ขาย $ 131,354 | เช่า $ 657

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 7
 • 2
 • 300 SQM
 • 73 SQW
ขาย $ 654,143

Indy 2 Bangna-Ramkhamhaeng 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 104 SQM
 • 21 SQW
ขาย $ 103,770 | เช่า $ 525

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 360 SQM
 • 20 SQW
ขาย $ 315,249 | เช่า $ 1,182

โครงการเดี่ยวต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 3
 • 350 SQM
 • 25 SQW
ขาย $ 1,392,352 | เช่า $ 2,601

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 6
 • 650 SQM
 • 138 SQW
ขาย $ 1,392,352

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 300 SQM
 • 32 SQW
ขาย $ 470,247 | เช่า $ 1,445

Noble Tara Town in Townไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 350 SQM
 • 77 SQW
ขาย $ 595,296 | เช่า $ 1,839

Indy 2 Bangna-Ramkhamhaeng 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 122 SQM
 • 25 SQW
ขาย $ 197,031 | เช่า $ 1,445

Indy 2 Bangna-Ramkhamhaeng 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 122 SQM
 • 25 SQW
ขาย $ 160,252 | เช่า $ 972

Anya Bangna-Ramkhamhaeng 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 143 SQM
 • 60 SQW
ขาย $ 312,097 | เช่า $ 1,708

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 208 SQM
 • 52 SQW
ขาย $ 441,349