ซื้อ

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

Rhythm Sukhumvit 42ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 45 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 8,500,000 | เช่า ฿ 33,000

Ideo Sukhumvit 93ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 35 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 5,150,000 | เช่า ฿ 18,000

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 300 SQM
 • 32 SQW
ขาย ฿ 17,900,000 | เช่า ฿ 55,000

Ideo Mobi Asokeไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 34 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 6,800,000 | เช่า ฿ 20,000

CU Terraceไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 36 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 4,200,000 | เช่า ฿ 25,000

Supalai Wellington 2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 44 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 4,200,000 | เช่า ฿ 20,000

The Waterford Diamondไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 62 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 7,000,000 | เช่า ฿ 35,000

Life @ Sukhumvit 65ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 40.97 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 4,500,000 | เช่า ฿ 20,000

Noble Tara Town in Townไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 350 SQM
 • 77 SQW
ขาย ฿ 22,660,000 | เช่า ฿ 70,000

Siamese Sukhumvit 48ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 44 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 5,350,000 | เช่า ฿ 19,000

Sukhumvit Suiteไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 70 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 6,500,000 | เช่า ฿ 23,000

Fuse Chan - Sathornไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 57 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 5,500,000 | เช่า ฿ 20,000

The Master Sathorn Executiveไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 70 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 5,200,000 | เช่า ฿ 20,000

Siamese Exclusive Queensบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • สตูดิโอ
 • 1
 • 35.13 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 12,100,000

M Thonglor 10ต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 57.5 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 11,500,000 | เช่า ฿ 35,000

Quattro by Sansiriไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 81 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 22,365,000 | เช่า ฿ 75,000

Noble Reventไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • สตูดิโอ
 • 1
 • 33 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 5,500,000 | เช่า ฿ 19,000

RHYTHM Ekkamaiไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 120 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 29,900,000 | เช่า ฿ 110,000

Edge Sukhumvit 23ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 41.41 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 9,499,000 | เช่า ฿ 38,000

Supalai Premier Place Asokeไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 57 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 6,000,000 | เช่า ฿ 25,000

Ceil by Sansiriไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 35 SQM
 • 0 SQW
ขาย ฿ 4,900,000 | เช่า ฿ 19,000

The Grand Bangna-Wongweanไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 266 SQM
 • 110 SQW
ขาย ฿ 14,900,000