สำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
Sort by
แสดง ต่อหน้า

Ceil by Sansiriไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 46 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$1,549,705.66 | เช่า HK$6,748.72

Arden Pattanakarnบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 185 SQM
 • 20 SQW
ขาย HK$2,996,930.79 | เช่า HK$12,497.63

The Waterford Sukhumvit 50บริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 56.5 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$3,749.29

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 220 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$8,123.46

Menam Residencesไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 160 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$8,998,290.95 | เช่า HK$24,995.25

Noble Revealไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 47 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$2,074,605.97 | เช่า HK$7,498.58

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 313 SQM
 • 24.5 SQW
เช่า HK$21,245.96

Seven Place Executive Residencesบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 285 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$22,245.77

Seven Place Executive Residencesบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 114 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$10,997.91

Seven Place Executive Residencesบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 300 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$23,745.49

Ideo Mobi Phayathaiไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 52.37 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$2,247,073.21 | เช่า HK$6,248.81

Harmony Living Paholyothin 11ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 90 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$8,748.34

Harmony Living Paholyothin 11ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 58 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$5,748.91

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 130 SQM
 • 51 SQW
ขาย HK$1,874,643.95 | เช่า HK$6,248.81

333 Riversideไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 46 SQM
 • 0 SQW
เช่า HK$5,748.91