สำหรับเช่า

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 600 SQM
 • 400 SQW
เช่า €3789.35

Baan Piya Sathornไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 93 SQM
 • 0 SQW
เช่า €812.00

Taka Haus Ekamai 12ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 45 SQM
 • 0 SQW
ขาย €311268.06 | เช่า €947.34

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 302 SQM
 • 103.8 SQW
เช่า €8092.97

The Waterford Diamondไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 1
 • 82.94 SQM
 • 0 SQW
ขาย €243601.09 | เช่า €974.40

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 265 SQM
 • 100 SQW
เช่า €2300.68

Serene Place Sukhumvit 24ต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 88 SQM
 • 0 SQW
เช่า €812.00

Sethiwan Palace Sukhumvit 4บริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 250 SQM
 • 0 SQW
เช่า €1624.01

Knightsbridge Skycity Saphanmaiไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 48 SQM
 • 0 SQW
ขาย €240894.42 | เช่า €812.00

Edge Sukhumvit 23ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 30 SQM
 • 0 SQW
ขาย €172956.78 | เช่า €541.34

Supalai River Resortไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 63 SQM
 • 0 SQW
ขาย €135333.94 | เช่า €487.20

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 380 SQM
 • 127 SQW
ขาย €1624007.29 | เช่า €16240.07

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 6
 • 8
 • 700 SQM
 • 150 SQW
ขาย €2219476.63 | เช่า €14886.73

Life Ladprao Valleyไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 35 SQM
 • 0 SQW
เช่า €730.80

Perfect Masterpiece Rama9 – Krungthep Kreethaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 450 SQM
 • 156 SQW
ขาย €2111209.48 | เช่า €14886.73

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 380 SQM
 • 250 SQW
เช่า €9473.38

Life Sukhumvit 48ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 1
 • 50 SQM
 • 0 SQW
ขาย €170520.77 | เช่า €676.67