บ้าน

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 89 SQM
 • 18 SQW
เช่า $ 763

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 89 SQM
 • 22.5 SQW
เช่า $ 700

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 250 SQM
 • 30 SQW
ขาย $ 302,069

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 210 SQM
 • 63.9 SQW
ขาย $ 445,154

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 5
 • 550 SQM
 • 100 SQW
เช่า $ 3,816

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 3
 • 340 SQM
 • 23 SQW
ขาย $ 642,293

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 6
 • 6
 • 878.34 SQM
 • 88 SQW
ขาย $ 2,702,720

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 271 SQM
 • 45 SQW
ขาย $ 378,381

Baan Sansiri Sukhumvit 67ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 5
 • 490 SQM
 • 110 SQW
ขาย $ 3,624,824 | เช่า $ 8,426

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 185 SQM
 • 0 SQW
เช่า $ 2,862

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 4
 • 4
 • 280 SQM
 • 70 SQW
ขาย $ 502,388

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 205 SQM
 • 0 SQW
เช่า $ 1,431

Arden Pattanakarnบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 185 SQM
 • 20 SQW
ขาย $ 381,242 | เช่า $ 1,590

โครงการเดี่ยวบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 313 SQM
 • 24.5 SQW
เช่า $ 2,703

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 130 SQM
 • 51 SQW
ขาย $ 238,475 | เช่า $ 795

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 5
 • 3
 • 400 SQM
 • 100 SQW
เช่า $ 3,180

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 300 SQM
 • 118 SQW
ขาย $ 476,951 | เช่า $ 1,590

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 141 SQM
 • 38.5 SQW
เช่า $ 922

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 160 SQM
 • 25 SQW
ขาย $ 213,038 | เช่า $ 859

Thanapat Haus Sathorn-Narathiwasไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 221 SQM
 • 17.1 SQW
ขาย $ 270,272

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 4
 • 94.4 SQM
 • 23.6 SQW
ขาย $ 178,062

โครงการเดี่ยวไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 200 SQM
 • 20 SQW
เช่า $ 700