Saranjai

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

Saranjai Mansionต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 58 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$804,280.04 | เช่า HK$2,680.93

Saranjai Mansionไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 57.21 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$824,902.60 | เช่า HK$2,887.16

Saranjai Mansionบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 56 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$824,902.60 | เช่า HK$4,124.51

Saranjai Mansionไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 60 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$989,883.12 | เช่า HK$5,155.64