Saranjai

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

Saranjai Mansionไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 57.21 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$943,863.50 | เช่า HK$3,303.52

Saranjai Mansionต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 2
 • 70 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$1,297,812.31 | เช่า HK$5,191.25

Saranjai Mansionบริษัท ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 56 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$943,863.50 | เช่า HK$4,719.32

Saranjai Mansionไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 60 SQM
 • 0 SQW
ขาย HK$1,132,636.20 | เช่า HK$5,899.15