ซื้อ

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
catalog.listings.found 4232

The Stage Taopoon Interchangeไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 1
 • 60 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,500,116.68 | เช่า HK$4,714.65

Q Langsuanไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 73 SQM
 • SQW
ขาย HK$4,821,803.61 | เช่า HK$13,929.65

Knightsbridge Prime Sathornไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 44 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,714,419.06 | เช่า HK$7,500.58

Noble Revealไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 49 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,660,843.47 | เช่า HK$6,750.53

Klass Sarasin-Rajdamriไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 47 SQM
 • SQW
ขาย HK$2,100,163.35 | เช่า HK$7,500.58

Manor Sanambinnamไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 73 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,232,238.70

The Residence Sukhumvit 52ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 60 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,285,814.30 | เช่า HK$6,214.77

Q Chidlom - Phetchaburiไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 64 SQM
 • SQW
ขาย HK$3,214,535.74 | เช่า HK$9,000.70

The Unique Sukhumvit 62/1ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 3
 • 114 SQM
 • SQW
ขาย HK$3,407,407.89

Ideo Sukhumvit 93ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 52 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,650,128.35 | เช่า HK$9,643.61

The ESSE Asokeไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 37 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,875,145.85 | เช่า HK$7,929.19

The Sky Sukhumvitไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 30 SQM
 • SQW
ขาย HK$964,360.72 | เช่า HK$3,857.44

LPN Towerไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 3
 • 2
 • 84 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,114,372.39

The Cloverไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 36 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,007,221.20 | เช่า HK$5,143.26

Aspire Asoke-Ratchadaไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 35 SQM
 • SQW
ขาย HK$964,360.72 | เช่า HK$3,857.44

Life Ladpraoไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • สตูดิโอ
 • 1
 • 27 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,071,511.91 | เช่า HK$3,428.84

IDEO O2ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 53 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,178,663.10

The Waterford Diamondไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 1
 • 70 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,607,267.87 | เช่า HK$7,929.19

Residence 52ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 60 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,285,814.30 | เช่า HK$6,429.07

Rhythm Ratchada - Huai Khwangไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 1
 • 1
 • 45 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,125,087.51 | เช่า HK$3,857.44

Maestro 03 Ratchada-Rama 9ไทย ถือกรรมสิทธิ์

 • 2
 • 2
 • 58 SQM
 • SQW
ขาย HK$1,907,291.21